Generelt om Vigersted SFO

Beskrivelse SFO generelt

Målsætning for SFOen

  • SFOen skal være et højtydende/stærkt pædagogisk tilbud
  • SFOen skal være et attraktivt sted for børnene at være.
  • SFOen aktiviteter skal være læringsfokuseret. (vi gør ikke noget, bare for at gøre det.)
  • SFOens tilbud skal have sammenhæng med indskolingens aktiviteter.

 

Pædagogik

For at leve op til denne målsætning har vi et kontinuerligt fokus på kerneopgaven. På alle personalemøder har vi et pædagogisk emne på dagsorden, der er med til at udvikle den fælles praksis har.

I SFOen er vi begyndt at arbejde med læringsmål for den sociale læring, der skal være med til at understøtte den professionelle praksis der udføreres i hverdagen.

I SFOen har vi Anerkendelse og en nærværende pædagogik som det teoretiske grundlag for vores praksis.

I SFOen arbejder vi ligeledes ud fra skolens værdier som er nysgerrighed, troværdighed og respekt. Disse værdier ligger sig tæt op af den pædagogiske linje vi har valgt at have vores hoved fokus på.

 

Anderkendelse

Den anerkendende pædagogik kendetegnes ved den tilgang medarbejderne har til både forældre og børn. I SFOens forpligtende fællesskab er alle lige og har lige ret til at blive mødt på samme måde. Derfor er det vigtigt at de vokse er rollemodeller for børnene og derfor arbejder de ud fra grundtanken om at alle har ret til at blive hørt og respekteret for deres mening og holdninger.

 

Nærværende voksne

I en travl hverdag, som hurtigt forsvinder i praktiske gøremål, har vi i SFOen som mål, at alle børn skal have muliglighed for at møde nærvende voksne, der har tid til at lytte til børnene. Som oftest bruges det kreative værksted, spillerummet til at skabe en ramme hvor barnet har mulighed for at møde voksne som er til stede i relationen og dialogen. Men de næreværende voksne bruges som et grundlag for den pædagogiske tilgang medarbejderne har.

 

Samarbejde mellem skole og SFO    

 I SFOen er en del af medarbejderne også tilknyttet skolen som primære pædagoger i klasserne. De har et antal timer i klassen (ca. 8) sammen med lærerne. Her arbejdere pædagoger og lærer ud fra videnskabelige dokumenteret koncept ved navnet CO-Teaching. Her har læreren og pædagogen en tydelig rollefordeling og har fast samarbejdstid, der bruges på at kvalificerer det tværfaglige samarbejde.

Ligeledes er pædagogerne også en del at teammøderne hvor de repræsenterer SFOen. Her bruger de deres viden fra SFOen om det enkelte barn, så teamet kan skabe et helhedsbillede af barnet.

SFO medarbejderne og indskolingslærerne mødes yderligere fast 4 gange om året for bl.a. at planlægge og arrangere fællesarrangementer, have faglige debatter omkring fælles strukturer og pædagogiske tilgange. 

 

Rettighedsskole

Som en del af Vigersted skole, arbejder SFOen ligeledes med børnekonvention. Det vil bl.a. blive inddraget i børnemøderne i SFOen og ydermere har vi i SFOen valgt at hver medarbejder bliver ekspert i en af artiklerne i børnekonventionen. Det er herefter medarbejderens ansvar at koble deres aktiviteter til den pågældende artikel, i det omfang det er muligt.