SFO 1

Dagligdag:

Nå børnene kommer fra skole krydser de sig ind via tabulex, herefter går dagens aktiviteter i gang.

Vi tilbyder mange forskellige aktiviteter, både inde og ude.

Følgende er eksempler på aktiviteter i SFOen

 • Male på porcelæn
 • Maleværksted.
 • Perle værksted
 • Battle i hallen
 • Stikbold
 • Floorbal
 • Redskabsbaner
 • Guinness rekord forsøg.
 • Fodbold
 • Sy værksted
 • Bage værksted
 • Mooncar race
 • Og mange flere. 

Vi ligger stor vægt på bevægelse i SFOen, og bruger derfor salen næsten hver dag.

Ca. 14.45 bliver der tilbudt en lille eftermiddagssnack, det er gerne frugt eller grønt. Eftermiddagsnacken er et frivilligt tilbud til børnene.

Om onsdagen tilbyder vi yderligere skolesport, det er et koncept fra dansk skoleidræt, hvor vi uddanner junioridrætsvejledere, der derefter er med til at planlægge aktiviteter for børnene.

Vi tager som udgangspunkt på tur ca. 2 måned. Dette kan være til mange forskellige steder.