SFO 2

Når børnene kommer fra skole krydser de sig ind via Tabulex, herefter går dagens aktiviteter i gang.

Vi tilbyder mange forskellige aktiviteter, både inde og ude.

Følgende er eksempler på aktiviteter i SFOen

  • Bolsjeværksted
  • Maleværksted
  • Sy værksted,
  • Spilleværksted
  • Forskellige konkurrencer
  • Julegaver

Ca. 14.45 bliver der tilbudt en lille eftermiddagssnack, det er gerne frugt eller grønt. Eftermiddagssnacken er et frivilligt tilbud til børnene.

Om onsdagen tilbyder vi yderligere skolesport, der er et koncept fra dansk skoleidræt, hvor vi uddanner junioridrætsvejledere, der derefter er med til at planlægge aktiviteter for børnene.

Vi tager som udgangspunkt på tur hver måned. Dette kan være til mange forskellige steder.